Spring naar hoofdtekst
Advocatenkantoor Van Venrooij Advocaten­kantoor Van Venrooij

Contact­gegevens

Advocatenkantoor Van Venrooij
Akerstraat Noord 81
6413 JC Heerlen
(Hoensbroek)

Telefoon: 045-521 13 98
Fax: 045-523 35 91
Mobiel: 06-228 18 600
Email:

Terug naar boven

Tarieven

1. Gefinancierde rechtsbijstand

Het kantoor voldoet aan de eisen (auditverklaring, certificering) die door de Raad voor Rechtsbijstand worden gesteld voor het bijstaan van clienten die in aanmerking komen voor gesubsidieerde rechtsbijstand (de zogenaamde 'toevoeging'). Een aanvraag voor een vergoeding van de advocaatkosten wordt door de Raad zowel financieel als inhoudelijk getoetst.

De financiĆ«le toets is om te bekijken of de rechtzoekende in aanmerking komt voor gesubsidieerde rechtsbijstand. Daarvoor wordt door de Raad gebruik gemaakt van de inkomensgegevens van de Belastingdienst, het zogenaamde peiljaar. Met behulp van het bij de aanvraag opgegeven sofinummer vraagt de Raad deze gegevens op. Op de site van de Raad vindt u de criteria om in aanmerking te komen voor (gedeeltelijke) vergoeding van de advocaatkosten, zie www.rechtsbijstand.nl. De minimale eigen bijdrage is momenteel €143,- en wordt elk jaar aangepast door de Raad. Afhankelijk van het netto inkomen kan de eigen bijdrage oplopen tot enkele honderden euro's per zaak.

Met de inhoudelijke toets bekijkt de Raad of het geschil zelf in aanmerking komt voor gesubsidieerde rechtsbijstand. De wetgever heeft in de Wet op de rechtsbijstand en aanverwante besluiten zoals het Besluit rechtsbijstand- en toevoegcriteria dat niet alle geschillen voor een toevoeging in aanmerking komen. Sommige kwesties zijn van dusdanige aard dat een rechtzoekende dit zelf zou kunnen oplossen. Daarvoor is in ieder geval niet de juridische bijstand van een advocaat noodzakelijk. Ook zou het kunnen zijn dat de werkzaamheden die nodig zijn, al onder het bereik van een andere toevoeging vallen. Het belang van de zaak kan er eveneens toe leiden dat de Raad geen toevoeging zal verlenen. Hierbij kunt u bijvoorbeeld denken aan bedrijfsmatige belangen of lage financiƫle belangen.

2. Niet-gefinancieerde rechtsbijstand

Wanneer uw zaak niet in aanmerking komt voor gefinancieerde rechtsbijstand, wordt volgens een uurtarief gewerkt. In 2010 bedroeg het geldende tarief €180,- per uur exclusief BTW. In gevallen die daarvoor geschikt zijn kan soms een vaste prijsafspraak gemaakt worden. Omdat elke zaak inhoudelijk anders is, en ook de wederpartij de hoeveelheid werk kan beinvloeden, is het moeilijk om de kosten vooraf in te schatten. Facturering geschiedt doorgaans per maand. Een voorschot is gebruikelijk, zie hiervoor ook onder punt 3.

3. Bijkomende kosten (o.a. verschotten)

Wanneer er een brief aangetekend dient te worden verzonden, uittreksels opgevraagd, een tolk ingeschakeld dient te worden, of bijvoorbeeld ingeval van een procedure bij een gerecht griffierecht wordt geheven, valt dat niet altijd onder een toevoeging. Wordt geen toevoeging verstrekt, wordt het volledige griffierecht doorberekend aan de client. Er zijn dus kosten die niet onder een toevoeging of het uurloon vallen!

Terug naar boven